Mật Tông Tâm Ý - Mật Tông Tâm Ý cung cấp vật phẩm Mật Tông nhập khẩu từ Nepal, Bhutan, Tây Tạng như: Tranh Mandala, Tranh Thangka, Tượng Bổn Tôn Mật Tông, Hương Nhang, Nến, Kinh Luân, Chuông, Chày, Mõ, Chiêng, Trống, Bát Kiết Tường, Thất Bảo Luân Vương, Tràng Chuỗi, Pháp Phục, Khăn, Cờ, Rèm, Lọng, Tràng Phan, Bảo Cái...

Xem giới thiệu về mattongtamy

Video sản phẩm

icon icon icon icon icon icon