Bảo Bình Khắc Kì Lân Trên Nắp Bằng Lưu Ly Cao Cấp Vật Phẩm Phong Thủy Trang Trí Nhà Cửa DTT134

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng

Chất liệu: Lưu ly cao cấp. Màu sắc: Ngũ sắc, Hổ phách. Kích thước: Nhỏ: tổng chiều cao: 11.8cm, dài 11.8cm, rộng 10cm. Lớn: tổng chiều cao: 15.6cm, dài 19cm, rộng 14cm.

Kích thước


Bảo Bình Khắc Kì Lân Trên Nắp Bằng Lưu Ly Cao Cấp Vật Phẩm Phong Thủy Trang Trí Nhà Cửa DTT134
Chất liệu: Lưu ly cao cấp. Màu sắc: Ngũ sắc, Hổ phách.
Kích thước: Nhỏ: tổng chiều cao: 11.8cm, dài 11.8cm, rộng 10cm. Lớn: tổng chiều cao: 15.6cm, dài 19cm, rộng 14cm.

HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC Ý NGHĨA - CÔNG ĐỨC BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG | NAGA PUJA

NAGA (LONG VƯƠNG)

Ngoài cõi người cư ngụ, kinh điển Phật Giáo và Đạo Giáo thường nhắc đến chủng tộc của Rồng. Một dạng chư Thiên sống dưới nước.Có đầy đủ thần thông và vô lượng phước báo. Long Vương có vô số quyến thuộc, thường hay hộ trì Phật Pháp. Khi Phật Giáo sắp diệt vong ở Ấn Độ phần lớn các kinh điển được đưa xuống Long Cung phụng thờ .Về sau có rất nhiều vị Đạo Sư đi vào Long Cung đem kinh điển về .Điều đó có thể lý giaỉ tại sao Kinh điển Mật Giáo đồ sộ ngoài tầm hiểu biết của con người.

Chúng sanh gieo ác nghiệp với long tộc thường bệnh về da, mề đay, dị ứng, chàm, vảy nến, phong cùi .... những chứng bịnh thể hiện trên da. Và họ cũng gặp nhiều chướng ngại trong cuộc sống. Những việc làm như giết hại các loài thủy tộc,đổ nước dơ bẩn xuống sông, hồ ao, biển.... Kinh điển Mật Giáo có ghi chép như sau:

- Long Vương nguyên cư ngụ tại cung Rồng là cung điện của Long Vương ở đáy biển lớn, nơi do Thần Lực của Long Vương biến hóa ra.

- Tại thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) thì Long Vương (Nāga-rāja:vua Rồng) trong biển từng đến núi Linh Lộ nghe Đức Phật nói Pháp, Tâm tin tưởng vui vẻ. Lúc đó, muốn thỉnh Đức Phật đến cung Rồng trong biển lớn để cúng dường. Khi được Đức Phật nhận lời thì Long Vương liền quay về biển lớn, hóa làm cung điện lớn có vô lượng châu báu, mọi loại trang nghiêm, thậm chí từ bờ biển đến đáy biển, tạo làm thềm bậc báu bằng vàng, bạc, lưu ly (tam đạo bảo giai) như thềm bậc báu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Trời Đao Lợi (Trāyastriṃśa) đi xuống cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa). Cuối cùng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với các Tỳ Kheo Bồ Tát cùng đi theo bậc thềm báu vào cung Rồng, tiếp nhận sự cúng dường với nói Pháp.

- Sau này, sau một ngàn năm trăm năm, Ác Ma Ba Tuần với chúng Ngọai Đạo tranh nhau phá chùa tháp, giết hại Tỳ Kheo… nên tất cả Kinh Tạng đều được chuyển dời đến nước Cưu Thi Na Kiệt, và A Na Bà Đạt Đa Long Vương đều cầm giữ đưa vào biển, lúc đó Kinh Tạng hoàn toàn ở tại cung Rồng.

- Ngày xưa có vị Đại Long Bồ Tát tiếp dẫn Long Thọ Bồi Tát vào cung Rồng, ở trong cung Rồng mở cái hộp hoa bảy báu, đem các Kinh Diển thâm áo của Phương Đẳng, vô lượng Diệu Pháp trao cho. Long Thọ nhận đọc trong 90 ngày thì thông giải rất nhiều, điều được đọc ấy nhiều gấp mười lần cõi Diêm Phù Đề.

- Liên Sinh Thánh Tôn (Padma-saṃbhava) từng đến cung Rồng, xem xét Danh Tướng Kinh. Nhân đây chúng tám Bộ của hàng Long Thần đều hộ trì Tông Pháp Chân Thật. Tông Phái Chân Thật có "chư Thiên hộ trì" lại có "Rồng hộ trì" nổi bật nhất là Nan Đà Long Vương (Nanda-nāga-rāja), vị Long Vương này là bậc Thượng Thủ trong tám vị Đại Long Vương. Hình tượng của Ngài là đầu đội mão có bảy đầu Rồng, tay phải cầm cây đao, tay trái nắm sợi dây. Nan Đà Long Vương với Liên Sinh Thánh Tôn rất khế hợp

Long Vương tiếng Phạn là Na Già (Nāga) là một điều chẳng thể nghĩ bàn do Đức Phật đã nói. Long Vương có sức Thần Thông lớn

Long Vương Chú mà Liên Sinh Thánh Tôn đã niệm, có hai loại

"Ông, na già, na già, mật"

OṂ_ NĀGA NĀGA ME

“Na ma tam mãn đa mẫu đắc nam. Ngõa nhật lạp, mật”

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VAJRA ME

- Nguồn copy -

Hướng dẫn chi tiết về cách thức cúng Naga:

I. Ngày Cúng Long Vương (Naga)

Thường khi đi phóng sanh các huynh đệ Kim cang thừa sẽ gộp chung luôn là cúng Long Vương với Bảo Bình.

Nhưng, cúng Long Vương có ngày riêng, và ngày đó được quy định theo lịch Tạng, nếu mình cúng đúng ngày của Long Vương thì lợi ích sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Nếu mình dựa vào ngày cúng Long Vương đi cúng Long Vương và kèm theo phóng sanh thì rất tốt.

Đi phóng sanh thì bất kể ngày tháng năm nào cũng đi được, nhưng đi cúng Long Vương thì cần đúng ngày sẽ tốt hơn.

Như vậy mình nên nhận thức lại chuyện này một chút:

1) Ngày cúng Long Vương sẽ đi cúng Long Vương với các thức cúng Long Vương (xem mục II ở phần dưới).

2. Ngày cúng Long Vương có thể kèm phóng sanh.

3. Phóng sanh thì ngày nào cũng được, còn cúng Long Vương nên dựa theo ngày cúng Long Vương của lịch Tạng (liên hệ với Lam nếu bạn cần biết ngày cúng Long Vương là ngày nào).

4. Đừng gộp cả việc cúng Long Vương + phóng sanh nếu ngày đi phóng sanh không phải là ngày cúng Long Vương.

II. Thức Cúng Long Vương

1. Ở Việt Nam chỉ phổ biến được khi cúng Long Vương là cúng Bảo Bình hoặc các gói cúng Long Vương dạng gói dài (đây cũng là một dạng Bảo Bình). Trên thực tế, cúng Long Vương còn có thêm các loại khác nữa.

2. Bột hương cúng Long vương dạng đốt và dạng trộn với sữa.

2.1 Bột hương cúng Long Vương dạng đốt

- Long Vương cũng là một Bổn Tôn trong Mật thừa, và cũng giống như các Bổn Tôn khác, cần có những thức cúng [hương] riêng biệt, chuyên biệt để cúng.

- Mật thừa đòi hỏi chi tiết khá cao, từ những điều nhỏ nhặt nhất cần phải chú ý. Cố nhiên, không thể toàn vẹn mọi sự, nhưng việc làm sao cho tốt nhất là nên làm. Và vì vậy, đối với mỗi Bổn Tôn cần thức cúng nào chúng ta nên biết nhiều một chút thì sẽ tốt hơn cho chúng ta khi thực hành Pháp lúc ban đầu.

- Bởi sự tấn công của con người vào các môi trường rừng núi, đất đai, sông, biển, không khí cho đến đốt lên rất nhiều thứ bất tịnh điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các chúng Naga và Long Vương của họ.

- Sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất và phá hoại đất [do sự đào bới không đúng] và đốt những thứ bất tịnh đã làm cho Long Vương nhiễm độc, bị thương và dẫn đến những sự phẫn nộ. [Theo lời các Bậc Thầy, hiện tại có các cuộc giao tranh đang diễn ra trong không gian ở tần số khác, và vì những cuộc giao tranh này mà con người chúng ta hiện cũng đang không có cuộc sống bình yên. Chúng Naga sẽ hỗ trợ Đế-thích Thiên chiến đấu với A-tu-la, nếu Naga không khỏe sẽ không thể giúp gì được nhiều.].

- Các Bậc Thầy đã được truyền thừa và nghiên cứu nên có những loại bột hương chuyên dùng để cúng Naga và Long Vương. Những loại bột chuyên dụng này sẽ chữa lành các vết thương, xoa dịu họ và mang đến cho họ những thứ cần thiết thông qua việc trì niệm và quán tưởng khi cúng.

- Thế nên, khi cúng Long Vương tốt nhất là hãy sử dụng bột cúng Long Vương (Naga) chuyên dụng.

2.2 Bột hương cúng Long Vương dạng trộn với sữa

Bột hương này sẽ được ủ với sữa tươi qua một đêm, và sẽ đi cúng cùng các thức cúng khác cho Long Vương vào ngày hôm sau (ngày cúng Long Vương).

Bột hương tất nhiên cũng đã được nhiên cứu kỹ, trộn các loại bột, thảo dược, dược liệu cần thiết; sau khi ủ với sữa tươi thì hôm sau đem đổ xuống sông, đây sẽ là thức ăn cho Naga và Long Vương.

Ở Việt Nam ít biết và sử dụng loại bột hương này.

III. Nghi Quỹ Cúng Long Vương

- Không có một nghi quỹ chính thức cúng Long Vương được phổ biến cho mọi người. Đa số thường phóng sanh và sử dụng nghi phóng sanh.

- Nếu cúng riêng Long Vương thì có thể niệm Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, Chú Tara, bài cầu nguyện Tám Cát Tường, bài cầu nguyện bình an cho thế giới... hoặc các bài cầu nguyện nào mà bạn có thể niệm trong khả năng. Nghi quỹ theo trình tự cũng quan trọng, nhưng tâm thì quan trọng hơn. Tâm từ bi là món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho tất cả chúng sanh.

- Cúng khói cho Long Vương thì có thể sử dụng các bản cúng khói hương ngắn, đọc Minh Chú gia trì và quán tưởng rộng khắp, ở đây văn dài không viết.

IV. Chuẩn Bị Và Cách Thức Tiến Hành

1. Chuẩn bị:

- Chọn ngày cúng Long Vương theo lịch Tạng

- Pháp dược

- Bột hương cúng Long Vương dùng để đốt

- Bột hương cúng Long Vương dùng để trộn với sữa tươi

- Sữa tươi

- Các dụng cụ chứa sữa để trộn với bột

- Dụng cụ đốt hương

- Thức cúng Long Vương dạng gói dài

- Bảo Bình cúng Long Vương

- Bảo Kế Như Lai Hộ Sinh Chú

- Mandala Long Vương và Thủy Giải Thoát Chú

- Các thần chú Giải thoát qua thấy

- Cát mandala

- Nước đã được gia trì Chú Dược Sư hoặc Chú Đại Bi

- Nghi quỹ cần hành trì

2. Cách thức tiến hành

- Chọn ngày xong, cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng vào đêm hôm trước đó.

- Ngâm pháp dược riêng với nước nóng qua đêm, sáng hôm sau dùng pháp dược trộn chung với sữa tươi và bột hương dạng trộn với sữa

- Pháp dược khô thì giã nhuyễn ra bằng cối sạch (hoặc để trong túi rồi dùng chày giã nhuyễn) sau đó trộn chung với bột hương cúng - để đốt.

- Ra đến nơi có nước như sông, biển để tiến hành.

- Bày các vật dụng ra, đốt hương lên trước để tẩy tịnh và sau đó đọc cúng dường hương.

- Đọc các Minh Chú hay nghi quỹ mà bạn biết.

- Bắt đầu thả bột sữa và các thức cúng xuống nước

- Thả cát mandala, nước Chú Đại Bi, nước Chú Dược Sư, Bảo Kế Như Lai Hộ Sinh Chú, Long Vương Đàn Thành và Thủy Giải Thoát Chú xuống nước

- Kết thúc thì hồi hướng

- Trong khi đó nếu có phóng sanh thì sử dụng nghi thức phóng sanh

- Dùng các Minh Chú Giải Thoát Qua Thấy để ở trên các con vật, hoặc làm cách nào cho chúng có thể thấy được. Nếu Minh Chú được in trên cờ vải thì dùng cây cờ liên tục quơ qua quơ lại trên các vật dụng đựng các con vật cần phóng sanh. Bạn cũng có thể liên tục quơ qua quơ lại các cờ có in Minh Chú Giải Thoát Qua Thấy trên sông hoặc trên biển, nước có khả năng thu nhận thông tin.

VI. Lợi Ích Khi Cúng Long Vương

- Đọc về lợi ích cho Long Vương khi cúng Long Vương Đàn Thành và Thủy Giải Thoát Chú

- Đọc về lợi ích của Bảo Kế Như Lai Hộ Sinh Chú khi thả xuống nước

- Đọc về lợi ích của cát mandala

- Đọc về lợi ích của Bảo Bình

(Các mục gợi ý trên về lợi ích của các Pháp Bảo, Lam trang đã viết rất nhiều bài viết, bạn có thể ghé ở phần bài ghim đầu trang, vào phần mục lục, sau đó tìm đến các bài có các thông tin trên để xem lại.)

- Ngoài ra thì có các lợi ích sau đây:

[1] Chữa lành cho Long Vương, các chúng rồng

[2] Mang đến cho họ những lợi lạc của giáo Pháp thông qua việc tụng niệm Minh Chú, nghi quỹ, các bài cầu nguyện

[3] Long Vương mang đến sự bảo hộ cho trái đất, mùa màng, sông ngòi

[4] Bạn được bảo hộ của Long Vương tránh các sự tai nạn bất ngờ, tránh các vấn đề liên quan đến da, nhiễm trùng

[5] Công đức của bạn ngày càng tăng trưởng

[6] Bạn thuận lợi trong công việc và cuộc sống, mọi thứ suôn sẻ, gia đình hòa thuận, cát tường như ý

[7] Bạn ở nơi nào thì nơi đó thành phong thủy tốt cho bạn

[8] Ngoài sự hộ niệm và gia trì của Long Vương, bạn còn được sự gia trì và hộ niệm của Chư Phật, Bồ-tát, các vị Thần địa phương và các chúng thủy tộc

[9] Mọi sự trong cuộc sống đều được hoàn mãn, thế và xuất thế gian đều tùy nguyện sở thành.

[10] Giảm trừ các tội lỗi oán thù (nếu có) đã gây ra với các loài thuỷ tộc

[11] ...còn nhiều nữa

Bài viết này có thể không đầy đủ, nhưng có một sự định hướng và liệt kê nhiều chi tiết, các bước và các cách thức tiến hành để các bạn có thể hình dung được mình cần sẽ chuẩn bị và sẽ làm gì nếu cúng Long Vương.

Nguyện cầu cho lợi ích của bài viết này mang đến sự an lành cho Long Vương, Naga và các thủy tộc.

Nguồn: Kim Cương Bí Mật Thừa và Lam sơn trang.

BÀI ĐỌC THÊM:

☘ Hương Naga rất thơm đang được bán tại một số shop, một số người còn khuyên cúng Naga hàng ngày tại nhà. Nếu là một Phật tử Kim Cương thừa thì không thể tuỳ tiện sử dụng hương Naga. Và càng không thể tuỳ tiện cúng Naga bất cứ ngày nào, bất cứ ở đâu.

Tất nhiên việc thờ cúng là lựa chọn của mỗi người, và truyền thống của mỗi tôn giáo là khác nhau. Ví dụ như đạo Bon hay nhóm các tôn giáo Hindu. Họ rất phổ biến thờ cúng Naga, nhiều nhánh tôn giáo của họ thường xuyên cúng Naga hàng ngày. Naga là vị thần linh vô cùng quan trọng của họ. Tượng Naga dễ dàng được nhìn thấy trên nóc các ngôi đền, dưới gốc cây to, bên những tảng đá, dưới hồ nước... ở khắp nơi trên các vùng Hindu giáo ở Ấn Độ, Nepal. Bởi vậy các dòng sản phẩm hương Naga ở Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng được sản xuất để bán cho tất cả mọi người có thờ cúng Naga, không phân biệt tôn giáo. Trên hướng dẫn sử dụng ngoài bao bì còn ghi rõ "sử dụng cúng dường Naga hàng ngày". Vầng thì điều đó quả là rất hợp lí đối với những người dân bản xứ (họ chính là đối tượng tiêu thụ chủ yếu, Hindu giáo ở Nepal và Ấn Độ có % cao gấp mấy lần Phật tử). Họ ghi hướng dẫn sử dụng như vậy là đúng quá đi rồi, truyền thống tôn giáo của họ là như vậy, không có gì phải bàn cãi. Và nếu hỏi người bán, người sản xuất bên ấy, họ cũng sẽ tư vấn là "cúng ngày nào cũng được", theo tôn giáo của họ, chẳng có gì là sai. Họ còn có những bài cầu nguyện Naga, thần chú Naga, các khoá lễ truyền thống... Quan điểm về Naga cũng như mục đích thực hành cúng và cách thức cúng Naga của mỗi tôn giáo cũng là khác nhau.

Ở góc độ Phật giáo Kim cương thừa, Naga là một vị thần linh trong hình rắn, có nhiều type Naga, nhưng không phải nơi nào cũng có Naga trú ngụ. Là một thần linh nên Naga có thể gây ảnh hưởng tốt (nếu làm cho Naga hài lòng) hoặc xấu (nếu làm Naga tức giận) đến những người xung quanh có nhân duyên. Thường là gây nên ốm đau bệnh tật, bất hòa, tai nạn, tổn hại... Và sự ảnh hưởng đó cũng chỉ trong một thời gian hoặc cùng lắm trong một đời (nếu được phát hiện và xử lí: đặt bảo bình, cúng dường vào ngày Naga thì sẽ hết). Và Naga là một chúng sinh cõi thần linh của Luân hồi nên không giúp ích trong việc gia trì và hướng đạo cho sự Giác ngộ giống như chư Phật hay chư Bản tôn Yidam. Và theo Phật giáo Kim cương thừa cũng có bài cúng Naga (tất nhiên phải có khẩu truyền), cũng có Puja Naga (gọi là Naga Sangchod) với các Torma và lễ vật chuyên biệt. Nhưng không phải ở đâu cũng cần phải cúng Naga, và không phải ngày nào cũng có thể cúng Naga.

Chỉ cúng Naga ở những nơi mà có Naga trú ngụ. Và những nơi có Naga trú ngụ cũng thường được đặt một chiếc Bảo Bình Naga do các lama làm và đã được gia trì bởi Bậc thầy Giác ngộ trong hàng ngũ các Thượng Sư của truyền thừa (tức là những Bậc Thầy trì giữ và hoằng truyền giáo pháp). Việc phát hiện nơi Naga trú ngụ và có đúng là Naga gây ảnh hưởng hay không, cũng phải do các Bậc thầy có cách phát hiện, chứ không phải do mọi người tự phán đoán hay nghe theo các thầy bói này nọ. Chỉ cúng dường Naga vào những ngày "offering Naga" được ghi rõ trong lịch Phật giáo (ví dụ lịch Druk Zakar của Phật giáo Bhutan, rất chuẩn xác và thuần Phật giáo, không bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác, được biên soạn bởi Đức Pháp chủ và sử dụng làm quốc lịch truyền thống của Bhutan). Search google và tải lịch Druk Zakar miễn phí rất dễ, có tiếng Anh, hàng ngày đều ghi rõ nên làm gì, không nên làm gì, trong đó có ghi rõ những ngày cúng Naga. Đó là những ngày mà Naga thức giấc. Còn ngoài những ngày đó thì Naga luôn trong giấc ngủ, tránh làm phiền họ, đó là lí do tại sao theo Phật giáo Kim Cương thừa thì không thể cúng Naga hàng ngày như các tôn giáo khác.

Cúng Naga sử dụng sữa tươi, hoa quả, thực phẩm chay tịnh, đựng trong bát đĩa nhựa hoặc gốm sứ. Để vị Naga đó sẽ hành thiện. Tránh vật dụng kim loại, tránh rượu thịt. Sử dụng hương Naga để xông khói xung quanh, và cúng bằng sự thành tâm, không nhất thiết phải cúng chính xác bài cúng như trong lễ Puja Naga Sangchod mà các sư cử hành (Puja phải kèm theo các torma, lễ vật, pháp khí, thứ lớp cử hành đúng pháp). Sau khi cúng đem tất cả những đồ cúng bỏ đi vào chỗ bãi đất trống sạch sẽ, để mặc cho các loài vật khác hoặc thời gian sẽ tự hủy hoại đồ cúng đó.

Hương nhang vùng Himalaya sử dụng các nguyên liệu từ núi cao trên 3500m nên quả là mùi thơm rất tuyệt, và không sử dụng thêm hóa chất phụ gia tạo mùi hay chất bảo quản. Và các loại hương khác nhau dùng trong các khoá lễ khác nhau, các pháp tu Bản tôn khác nhau. Chỉ cần đọc hướng dẫn thì không bao giờ nhầm lẫn. Hương Naga rất thơm bởi được làm từ nguyên liệu chính là rễ cây cỏ xạ hương hay còn gọi là cỏ cam tùng hương trên núi cao (xem ảnh) nhưng hương Naga chỉ sử dụng cho việc cúng Naga, không được sử dụng vào các việc khác. Bên ngoài bao bì sản phẩm thường in hình Naga (rắn) hoặc có chữ Naga, Nag, Nagi, Nagini... Và nếu bạn là một Phật tử hoặc muốn hướng theo Phật pháp thì không nên tùy tiện nghe theo bất cứ ai về việc sử dụng hương Naga và cúng Naga tại nhà. Bởi việc cúng Naga trong các tôn giáo vùng Ấn Độ - Nepal - Tây Tạng - Himalaya là rất khác nhau, như đã nói ở trên.

Với mỗi sản phẩm quý hiền hữu mua tại Mật Tông Tâm Ý, hiền hữu đã góp phần tịnh tài vào quỹ Phóng Sinh Thiện Nguyện Tâm Ý.
🙏 Trân trọng cảm ơn quý thầy cô - huynh đệ đã tin tưởng và ủng hộ Mật Tông Tâm Ý🙏
=> Mật Tông Tâm Ý xin đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.
=> Tâm Ý vô cùng hoan hỉ khi hiền hữu hài lòng về sản phẩm và có những phản hồi tích cực với Tâm Ý
=> Nếu quý hiền hữu cảm thấy chưa hài lòng về sản phẩm, sản phẩm bị lỗi, thiếu sản phẩm xin quý khách vui lòng phản hồi lại để con có phương án khắc phục.
🙏 Mật Tông Tâm Ý luôn lựa chọn những sản phẩm với tiêu chí chất lượng và độ bền được đặt lên hàng đầu, tiếp đến kiểu dáng mẫu mã đa dạng, giá thành sản phẩm hợp lý nhất có thể và luôn luôn được kiểm tra cẩn thận trước khi chuyển đến tay thầy cô huynh đệ. Chúng con tha thiết mong mỏi được quý thiện tri thức đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn và có khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của quý thầy cô và quý huynh đệ . 🙏

Xin chúc cả đạo tràng một ngày an lạc tươi vui và nhiều năng lượng 🙏

Tâm Ý – Sở Cầu Như Ý – Sở Nguyện Tòng Tâm – Tâm Thành Ý Nguyện - Tâm Nguyện Như Ý !

🏆TÂM Ý - VẬT PHẨM PHÁP BẢO PHÁP KHÍ MẬT TÔNG KIM CƯƠNG THỪA

🌐Web: mattongtamy.com

🌐Shopee: https://shp.ee/rjzmmtb

🌐Lazada: https://www.lazada.vn/shop/mattongtam...

🌐Sendo: https://www.sendo.vn/shop/mat-tong-tam-y

🌐Fanpage: https://www.facebook.com/mattongtamy

🌐Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/mat-tong-tam-y?t=store

☎Hotline: Diệu Tâm: 0968.528.165 – 0773.636.333

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

icon icon icon icon icon icon