Tìm hiểu về Pháp dược - Thuốc Pháp gia trì - Blessing Pills

Tìm hiểu về Pháp dược - Thuốc Pháp gia trì - Blessing Pills

Viết bởi: Chân Tâm Ngày đăng: 04/09/2020

TÌM HIỂU VỀ PHÁP DƯỢC - THUỐC GIA TRÌ - BLESSING PILLS

1. Cấu Tạo
---------------
Lạt Ma Gia Trì Dược Hoàn (Thuốc viên gia trì của chư tăng Lạt Ma) tiếng Tây Tạng thường gọi là "men drup" (từ Tạng ngữ men là dược, drup là thành tựu, nhưng trong ngữ cảnh ở đây thì nghĩa là gia trì, e. the blessed medicine substance, sacred medicine, blessing pills)
Lạt Ma Gia Trì Dược Hoàn (Thuốc viên gia trì của chư tăng Lạt Ma) được cấu tạo theo nhiều phương cách khác nhau. Có loại được làm bằng các dược thảo quý hiếm đã được chư tăng cao cấp chế biến và trì chú, chú nguyện kỹ lưỡng, hoặc có chứa xá lợi (của Phật hoặc chư Thánh tăng). Có loại chỉ làm bằng bột lúa mạch (barley) xay nhuyễn trộn chung với nước lạnh hoặc nước ép từ các loại lá quý như nghệ v.v...Đôi khi thay vì là viên thuốc thì là nước thuốc (Dược Thủy).
Nhưng tất cả các thuốc viên (hay nước) đó đều mang một đặc điểm chung là đã được chư tăng cao cấp, chư thánh tăng, hoặc cả một tăng đoàn của các đại Tu Viện cầu nguyện, chú nguyện và gia trì trong các viên thuốc đó.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN NGHIÊM NGẶT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THUỐC PHÁP

Trong truyền thống Phật Giáo Kim Cang Thừa, thuốc gia trì có công dụng mang lại ÂN PHƯỚC gia trì cho người dùng, giúp hành giả nhanh chóng THÀNH TỰU PHÁP, chữa lành THÂN TÂM BỆNH, và đặc biệt có năng lực giúp NGƯỜI LÂM CHUNG vượt qua những sóng gió của trạng thái trung gian (thân trung ấm) sau khi chết và có một tái sinh tốt lành.

Người thỉnh thuốc pháp phải có tâm chí thành thanh tịnh, bậc Thượng sư chủ trì đàn lễ Đại thành tựu pháp thuốc gia trì phải là bậc Giác ngộ, từng bước nghi lễ phải tuân theo chính xác quá trình được dạy trong Kinh điển, Mật điển.

Trước hết Tăng đoàn tập hợp và trộn lẫn các nguyên liệu thảo dược lấy từ các vùng thánh địa, những cây này đã hấp thụ năng lượng tinh túy của vũ trụ từ khi còn là một mầm mống. Nguyên liệu được trộn cũng bao gồm xá lợi chư Thượng sư giác ngộ, các bậc Đại Thành tựu giả hoặc xá lợi của Phật.

Quá trình trộn đòi hỏi hành giả phải thiền định tự thân là Bản tôn và trộn theo tiến trình nhất định. Hỗn hợp này được nặn thành hình vị Phật Bản tôn của đàn pháp, khoác các sức trang hoàng và đặt trong Mandala của nghi lễ.

Sau đó Tăng đoàn cử hành nghi lễ Đại thành tựu pháp và cầu nguyện suốt ngày đêm liên tục trong vòng 100 ngày (hay ít nhất là 49 ngày), cho đến khi gặp cảm ứng cát tường (tượng thuốc mọc tóc hoặc phát sáng, linh kiến mặt trăng và mặt trời nhập làm một...) có nghĩa là thuốc đã thành tựu pháp và có thể tạ đàn.

Sau đó, tượng thuốc Phật Bản tôn được chia nhỏ ra thành dạng viên và có thể được dùng. Bởi vậy, một viên thuốc gia trì cam lồ nhỏ hơn đầu que tăm cũng đã chứa đựng vô số công đức và năng lượng tâm linh của Từ bi và Trí tuệ.

 

2. Công Năng
-------------------
Cho dù loại Gia Trì Dược Hoàn (Dược Thủy) nào cũng thế, bởi vì đều được mang chung một đặc tính là đã được cao tăng hay tăng đoàn cầu nguyện gia trì, cho nên công năng nói chung của tất cả các loại thuốc đó là giúp cho cơ thể và tâm linh của người sử dụng được năng lượng gia trì và chữa bệnh, tiêu trừ nghiệp chướng, tịnh hóa mọi chướng ngại gây ra do các tích lũy bất thiện từ nhiều đời kiếp.
Chúng ta có thể uống khi bị bệnh, để trị liệu tâm lý hay vật lý, khi cảm thấy đau yếu, trầm cảm tuyệt vọng, thậm chí cả khi bị khùng điên khủng hoảng vì một nghiệp chướng nào đó khởi lên từ trong quá khứ, hoặc bị ma nhập, vong linh phá phách quấy nhiễu.
Chúng ta cũng có thể rải các thuốc này vào sông nước để gia trì cho các thập loại chúng sinh sống ở môi trường đó được an lành, gia trì cho các môi trường đó được mọi lợi lạc. Nhận được sự "gia trì" từ các cao tăng dù ở xa ngàn dặm, qua các thuốc đó gửi đến ta là cả một sự giúp đỡ vô cùng quý báu khi chúng ta đang trải qua một thời kỳ bất an, khủng hoảng.
Có loại thuốc được chế tạo theo hình dạng đặc biệt tùy theo công năng đặc biệt của nó. như các thuốc viên trường thọ (viên to lớn màu đỏ), hoặc như các loại thuốc quý hiếm do chính đức Karmapa chế tạo gọi là Hắc Dược Hoàn màu đen, viên rất nhỏ bé, nổi tiếng là vô cùng quý hiếm.
Tất cả đều có công năng ban cho chúng ta sự gia trì vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn.
Bởi vì tính cách rất quý hiếm và linh thiêng, chúng ta phải gìn giữ các thuốc này ở nơi linh thiêng trong nhà, như bàn thờ, chứ không nên để bừa bãi mọi nơi mọi chốn.

"NHỮNG LỢI LẠC CỦA THUỐC GIA TRÌ

Đại Đạo Sư Liên Hoa Sinh nói rằng đó là chất chứa đựng ân phước gia trì của Đạo Sư, Bổn tôn và hơi ấm của tất cả chư Không Hành Nữ. Chỉ nhờ tiếp xúc với nó trong một khoảnh khắc cũng giúp chữa lành bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và sửa chữa mọi thệ nguyện Samaya bị vi phạm. Nó tăng trưởng sức mạnh của giác tính và bảo vệ hành giả khỏi mọi nguy hại bên ngoài. Nó giải thoát tất cả những ai thấy, nghe, chạm và đặc biệt những ai vị nếm nó. Nó cũng rất hữu hiệu trong việc xoa dịu các bệnh tật kinh niên như động kinh, lời nguyền, những kẻ gây chướng. Như thế, các lợi lạc của Mendrub được tạo ra trong các thực hành Pháp hội Đại Thành Tựu (Drubchen) được miêu tả trong vô số Mật điển khác nhau.

The benefits of the Mendrub Substances:

Maha Guru Padmasambhava said it is the substance that contains the blessings of Guru Deva and the warm breath of all Dakinis. Just by coming to contact with it for a single moment cures illness, prolongs lifespan and takes care of all the damaged Samayas. It increases one’s power of awareness and protects one from all kinds of external harms. It liberates all who sees, hears, touches, and specially those who taste it. It is also very effective in pacifying chronic diseases such as epilepsy, curses, obstructers. In this way, the benefits of mendrub substances produced from such Drubchen practices are described in an inconceivable number of Tantra sources.

Gakar Tulku"

"Làm thế nào để chữa lành những căn bệnh của chúng ta | How to heal our illnesses | Garchen Rinpoche, 05-07-2016

Những viên thuốc pháp mà các con nhận được vô cùng quý giá. Sở dĩ như vậy là vì thuở xưa, ở ngay trong đại kiếp này, khởi nguồn từ chính Đức Phật, [các viên thuốc pháp] đã được gia trì bởi nhiều lời cầu nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát. Vì thế, sự gia trì là một chuỗi tương tục và các chất liệu được gia trì có chứa đựng vô vàn lời chú nguyện từ các bậc Đạo sư, chứa đựng cả xá lợi chư Phật, chư Bồ Tát, v.v…Tất cả những chất liệu linh thánh [để làm thuốc pháp] đã được tập trung lại vào thời của Đức Liên Hoa Sanh khi tu viện Samye đang được xây dựng. Khi ấy, có 8 vị Hộ phật hiện ra và ban phước cho những chất liệu này. Vậy nên, lô thánh chất này đã được ban phước bởi chư Tôn dưới sự gia hộ của Đức Liên Hoa Sanh. Và từ hàng trăm năm nay, cùng một ân phước ấy luôn tàng chứa trong các viên thuốc pháp đã được thánh hóa này. Có lúc chỉ một vài, hoặc chừng một trăm vị Tăng đã chú nguyện cho những viên thuốc pháp này, nhưng cũng có khi chúng được gia trì bởi hội chúng đến hàng ngàn chư Tăng.

Truyền thống của những viên thuốc pháp có từ dòng truyền thừa không gián đoạn, và mỗi lô thuốc pháp như thế đều có sự gia trì nguyên khởi từ thời Đức Liên Hoa Sanh. Đó là lý do vì sao chúng lại vô cùng quý giá. Mỗi viên thuốc pháp gồm tám loại vật liệu chính và hàng ngàn vật liệu phụ khác. Vì vậy, khi dùng thuốc pháp, các con không cần phải uống quá nhiều, mà chỉ cần dùng một chút, một hạt nhỏ xíu mỗi ngày thôi. Tất cả những gì các con cần làm là đặt thuốc dưới lưỡi của mình. [Con] không phải băn khoăn về số lượng mình cần uống bao nhiêu bởi vì sự gia trì đều tàng chứa [như nhau] trong mỗi viên thuốc.

Đó là câu chuyện tại sao thuốc pháp rất quý báu, đồng thời là lý do tại sao chúng lại đến được nơi này và được gia trì xuyên suốt hàng thế kỷ.

Một lời khuyên nữa cho các con khi các con có bệnh là nên trì tụng giáo pháp vì điều đó sẽ rất lợi lạc. [Các con] có thể đọc sách về Giáo pháp hoặc trì chú, v.v...[Kể cả] khi các con thật sự mấp máy miệng [để tụng trì] thôi thì cũng rất là lợi lạc. Điều này thực sự có thể chữa lành rất nhiều loại bệnh. Cũng thế, nếu chỉ có việc mấp máy [trì chú] thôi mà các con cũng không màng, [thì] bệnh tật lại có thể trở nặng hơn. Vì vậy, [các con] uống thuốc pháp nhưng cũng đừng quên trì tụng một số pháp tu nhé.

---
Phần đánh máy của Ling Lee dựa trên bài giảng của Garchen Rinpoche dành cho người có bệnh tại trung tâm DTDL vào 05/07/2016 từ phần dịch sang tiếng Anh của Ina Bieler
Bản dịch Việt ngữ của Cẩm Tú và nhóm Heart Mudra"

3. Cách sử dụng
-----------------------
• Bỏ một viên thuốc (hay một thìa nhỏ Dược Thủy) vào trong một chai nước lọc (để uống) khoảng nửa lít. Ngâm qua vài ngày để thuốc mềm ra và ngấm thuốc vào nước lọc. rồi vào sáng sớm sau khi làm vệ sinh răng miệng, rửa mặt sạch sẽ xong, trước khi ăn sáng, chúng ta có thể uống một ngụm nhỏ mỗi ngày.
(Hoặc là uống thẳng một viên nhỏ với nước sạch vào sáng sớm sau khi vệ sinh răng mặt xong. Nhưng làm cách này thì khá tốn thuốc nhanh chóng và cần có số lượng lớn để uống trong thời gian lâu dài).
• Cũng có thể bỏ một viên thuốc (hoặc chút Dược Thủy) vào bình và để trong tủ lạnh. Rót nước từ bình thuốc ra ly nhỏ mỗi ngày để uống sau khi làm vệ sinh và trước khi ăn sáng. Khi nước trong bình hết, chúng ta có thể đổ thêm vào bình. Làm như thế cho đến khi bình cần được thay nước và rửa sạch hoàn toàn. Vào lúc đó, chỗ nước còn dư mà không dùng thì có thể đổ vào sông hay biển để gia trì cho các loài thủy tộc và cho môi trường.
• Trong khi uống, ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT là phải quán tưởng ta được thọ nhận sự gia trì đến từ chính chư vị cao tăng đã chế tạo ra thuốc đó, hoặc quán là được sự gia trì từ chư Phật giác ngộ viên mãn. Quán tưởng năng lực gia trì tác động mạnh mẽ để làm cho mọi chướng ngại, bệnh tật tiêu trừ, hóa giải mọi phiền não, trừ mọi ác nghiệp tích lũy, hoặc xua tan các ma chướng, vong linh ám chướng ra khỏi thân thể của mình. Sau đó, tụng hồi hướng đến cho mọi chúng sinh hữu tình.

Sưu tầm.

Viết bình luận của bạn:

icon icon icon icon icon icon