9 CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ OM AH HUNG

9 CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ OM AH HUNG

Viết bởi: Chân Tâm Ngày đăng: 08/07/2021

9 CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ OM AH HUNG

1. OM AH HUNG là tinh tuý siêu phàm của những nguyên lý của thân, khẩu và ý giác ngộ.

2. OM AH HUNG là sinh lực của ba cấp bậc tantra

3. OM AH HUNG tịnh hoá những che chướng phát sinh từ ba độc trong tâm – tham, sân, và si

4. Nhờ OM AH HUNG hành giả đạt được ba Thân (kayas)

5. Nhờ OM AH HUNG những vị trời, quỷ ma và loài người được điều phục

6. OM AH HUNG thành tựu sáu đức hạnh tâm linh

7. OM AH HUNG ngăn ngừa mọi sự nguyền rủa và tai họa

8. OM AH HUNG đem lại những thành tựu tâm linh hay các siddhi.

9. OM AH HUNG chuyển di tâm thức tới các cõi Tịnh Độ của sự kinh nghiệm.

Đức Liên Hoa Sinh

Tags: Công Năng, OM AH HUNG
Viết bình luận của bạn:

icon icon icon icon icon icon