PHÓNG SANH LÀ GÌ?

PHÓNG SANH LÀ GÌ?

Viết bởi: Chân Tâm Ngày đăng: 27/03/2021

PHÓNG SANH LÀ GÌ?

PHÓNG SANH ĐƯỢC NHỮNG LỢI ÍCH GÌ?

“Phóng sanh” tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống.

Luận Đại Trí độ dạy rằng:

“Chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sanh đệ nhất”.

Tạm dịch:

“Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sanh là công đức lớn nhất”.

🙏TẠI SAO NÊN PHÓNG SANH?

Nói một cách đơn giản, phóng sanh tức là trả nợ, trả món nợ sát sanh mà chúng ta đã tạo sát nghiệp nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay...

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng:

“Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết”.

Chúng ta ngay trong kiếp này tạo nghiệp giết hại chúng sanh quả thật đã không thể tính đếm được, huống chi là đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp!

Nên biết chân lý:

“Có nợ phải trả, có tội phải báo”.

Xét lại tự thân mình toàn thân đều là sát nghiệp, đã tạo biết bao nghiệp giết hại, chẳng tránh khỏi phải khủng hoảng, xấu hổ, thật không đất dung chứa! Sao có thể không tự mình kịp thời sám hối, cố gắng phóng sanh, hầu mong đền trả nợ nần trong muôn một! Việc phóng sanh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình. Nên khởi lòng bi mẫn phóng sanh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo nữa, sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa, sẽ chẳng thiếu món nợ sát sanh nữa, sẽ chẳng phải luân hồi thọ báo nữa.

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng:

“Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn”.

🙏PHÓNG SANH ĐƯỢC NHỮNG CÔNG ĐỨC GÌ?

Công đức phóng sanh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió.

7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

10. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng:

“Chúng sanh thương yêu nhất là thân mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.

🙏SAU KHI PHÓNG SANH TA CÓ NHỮNG THAY ĐỔI GÌ?

Phóng sanh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sanh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quý. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hằng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài, các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm, khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian.

Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Trong kinh Phạm võng, Bồ Tát Giới, giới sát văn có dạy:

“Nếu Phật tử, hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết. Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không ý giết. Là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh mà trái lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội”.

🙏VÌ SAO CÓ NHIỀU NGƯỜI CHỐNG ĐỐI, CHỈ TRÍCH VIỆC PHÓNG SINH?

Phóng sanh là phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm tùy thời, tùy chỗ, một người hay nhiều người, nhiều tiền hay ít tiền, đều có thể phóng sanh. Chính vì phóng sanh thù thắng nhiệm mầu như vậy, mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay chúng ta có biết bao nhiêu oan gia trái chủ, tà ma ngoại đạo, đều không muốn chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp một cách đơn giản như vậy. Vì thế nên chúng dùng trăm phương nghìn kế để tăng trưởng vô minh, làm lẫn lộn sự thấy nghe, mê hoặc nhân tâm, cản trở người ta phóng sanh.

Kinh Chánh pháp niệm có dạy:

“Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng”. Công đức phóng sanh to lớn đến như thế!

🙏ĐẠO LÝ CỦA VIỆC PHÓNG SINH:

Có những điểm rất dễ thấy, dễ biết như sau:

1. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mảy may không sai chạy. Gieo nhân gì thì gặt quả ấy, đó là chân lý ngàn đời không thay đổi. Phóng sanh tức là cứu sống sinh mạng người ta. Đã gieo nhân lành ắt phải được quả lành. Cản trở và phê phán việc phóng sanh tức là làm phương hại người ta việc cứu sống sinh mạng. Đã gieo nhân ác ắt phải gặt quả ác.

2. Trời đất vạn vật chúng sanh đều có linh tánh, đều biết tránh nơi hung dữ, tìm chỗ an lành; đều biết tham sống sợ chết, đều có vui, buồn, yêu, ghét, mừng, giận...Người thực hiện việc phóng sanh thì loài vật đều âm thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp.

3. Trời đất vạn vật muôn loài chúng sanh đều có đủ tánh Phật như chúng ta, nếu so sánh với nhau đều không hơn, không khác. Chỉ vì ác nghiệp trước đây sâu nặng, nên chúng phải sinh làm các loài súc sanh. Ngày nào nghiệp chướng tiêu trừ, thì cũng đều có thể chứng thành quả Phật như nhau. Vì thế, ngày nay thực hiện việc phóng sanh, cứu được một mạng sống, cũng giống như cứu được một vị Phật trong tương lai.

4. Trời đất vạn vật muôn loài chúng sanh cùng với ta trong luân hồi từ vô thủy đến nay đều đã từng là: anh em, thân quyến. Vì thế, ngày nay thực hiện việc phóng sanh cũng giống như cứu vớt người thân của mình.

5. Trời đất vạn vật muôn loài chúng sanh cùng với ta trong luân hồi quá khứ đều đã từng là oan gia cừu địch với nhau. Vì thế, ngày nay thực hiện việc phóng sanh là cơ hội có thể hóa giải oán thù, chấm dứt sự oan oan tương báo.

Di Lặc Bồ Tát có kệ ngữ rằng:

“Khuyên bạn siêng phóng sanh

Lâu dài được trường thọ

Nếu phát bồ đề tâm

Đại nạn trời phải cứu”.

A Di Đà Phật 🙏 🙏 🙏

Viết bình luận của bạn:

icon icon icon icon icon icon