|Cao 28cm| Bộ 4 Tượng Tứ Đại Thiên Vương Bằng Lưu Ly Cao Cấp Thiết Kế Sang Trọng TP129

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng

Chất liệu: Lưu ly cao cấp. Kích thước: Cao 28cm, Trái qua phải 12cm, Trước ra sau 11cm. Màu sắc: Hổ phách. Bộ SP: 4 (Tượng).

Màu Sắc
Nam Thiên vương
Đông Thiên vương
Bắc Thiên vương
Tây Thiên vương
Cả Bộ (4 vị)


|Cao 28cm| Bộ 4 Tượng Tứ Đại Thiên Vương Bằng Lưu Ly Cao Cấp Thiết Kế Sang Trọng TP129

Chất liệu: Lưu ly cao cấp.
Kích thước: Cao 28cm, Trái qua phải 12cm, Trước ra sau 11cm.
Màu sắc: Hổ phách.
Bộ SP: 4 (Tượng).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tứ đại thiên vương được xem là những người canh giữ thượng giới, bảo vệ nhân gian, chống lại tà ma ác quỷ, tứ đại thiên vương đều là những vị thần có pháp lực vô cùng cao cường. Các vị thiên vương chiến đấu chống cái ác và bảo vệ những nơi Phật pháp được truyền bá.

Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng.

Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc.

Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều).

Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới, gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙏Tâm Ý – Sở Cầu Như Ý – Sở Nguyện Tòng Tâm – Tâm Thành Ý Nguyện - Tâm Nguyện Như Ý !

🏆TÂM Ý - VẬT PHẨM PHÁP BẢO PHÁP KHÍ MẬT TÔNG KIM CƯƠNG THỪA

🌐Web: mattongtamy.com

🌐Shopee: https://shp.ee/rjzmmtb

🌐Lazada: https://www.lazada.vn/shop/mattongtam...

🌐Sendo: https://www.sendo.vn/shop/mat-tong-tam-y

🌐Fanpage: https://www.facebook.com/mattongtamy

🌐Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/mat-tong-tam-y?t=store

☎Hotline: Diệu Tâm: 0968.528.165 – 0773.636.333

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

icon icon icon icon icon icon